Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsenik 0.03 mg/kg
Be, beryllium 0.005 mg/kg
Bi, vismut 0.002 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.001 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
Ni, nickel 0.06 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg

H-4c Metaller i hår och naglar

Paketinfo

Pris: 1 000 SEK / prov
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 50 mg
Metod: ICP-SFMS