Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.03 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Se, selen 0.1 mg/kg

H-4b Metaller i hår och naglar

Paketinfo

Pris: 840 SEK / prov
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 50 mg
Metod: ICP-SFMS