Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.005 mg/kg
Cd, kadmium 0.002 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.005 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Se, selen 0.05 mg/kg

H-4b Metaller i hår och naglar

Paketinfo

Pris: 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 50 mg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 535 SEK. Efterföljande element: 200 SEK/element.