Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cs, cesium
Fe, järn
Ga, gallium
Ge, germanium
Hf, hafnium
I, jod
In, indium
Ir, iridium
K, kalium
Li, litium
Mo, molybden
Na, natrium
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pd, palladium
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
REE
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Zr, zirkonium

H-4-ADD Tilläggsanalyter i hår och naglar

Paketinfo

Pris: 4 635 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 50 mg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 535 SEK. Efterföljande element: 200 SEK/element.