Resultat: 5
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Fråga: PCB
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 mg/kg
alifater >C12-C16 10 mg/kg
alifater >C16-C35 10 mg/kg
klorbensener, summa 0.9 mg/kg
summa PCB 7 0.7 mg/kg
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.08 mg/kg
acenaftylen 0.08 mg/kg
acenaften 0.08 mg/kg
fluoren 0.08 mg/kg
fenantren 0.08 mg/kg
antracen 0.08 mg/kg
fluoranten 0.08 mg/kg
pyren 0.08 mg/kg
bens(a)antracen 0.08 mg/kg
krysen 0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg
PAH, summa 16 0.64 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.4 mg/kg
summa övriga PAH 0.28 mg/kg
PAH, summa L 0.12 mg/kg
PAH, summa M 0.2 mg/kg
PAH, summa H 0.32 mg/kg
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

Bygg-OJ-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar)

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Ej ackrediterat för express 1-3 dagar (Stockholm lab)

1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
summa PCB 7 0.035 mg/kg

Bygg-OJ-2a PCB (7) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 315 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Vid liten provmängd eller matrisstörning kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
summa PCB 7 0.007 mg/kg

Bygg-OJ-2aQ PCB7 i betong

Paketinfo

Pris: 1 315 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Vid liten provmängd eller matrisstörning kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Rapporteringsgränsen avser ren betong
Analysen är ackrediterad för betong och tegel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.1 mg/kg
PCB 52 0.1 mg/kg
PCB 101 0.1 mg/kg
PCB 118 0.1 mg/kg
PCB 138 0.1 mg/kg
PCB 153 0.1 mg/kg
PCB 180 0.1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)

OG-2 Golv PCB i golvmassa

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.2: SameDay +350%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Provberedning ingår i priset.
Ej ackrediterat för SameDay och 1-dagsanalys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klorparaffiner 1
PCB 28 0.1 mg/kg
PCB 52 0.1 mg/kg
PCB 101 0.1 mg/kg
PCB 118 0.1 mg/kg
PCB 138 0.1 mg/kg
PCB 153 0.1 mg/kg
PCB 180 0.1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)

OG-2 PCB i fogmassa

Paketinfo

Pris: 600 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.2: SameDay +350%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provtagning steg för steg
Anmärkningar: Provberedning ingår i priset.
Ej ackrediterat för SameDay och 1-dagsanalys.

1 Kvalitativ analys.