Paket: 2
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Pesticider

Pesticider / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cypermetrin 0.01 µg/kg torrsubstans
permetrin 0.01 µg/kg torrsubstans

Pyretroider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Ackreditering: Ja