Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.5 mg/kg
1,1-dikloretan 0.5 mg/kg
1,2-dikloretan 0.5 mg/kg
cis-dikloretan 0.5 mg/kg
trans-dikloretan 0.5 mg/kg
1,2-diklorpropan 0.5 mg/kg
triklormetan (kloroform) 0.5 mg/kg
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.5 mg/kg
1,1,1-trikloreten 0.5 mg/kg
1,1,2-trikloreten 0.5 mg/kg
trikloreten 0.5 mg/kg
tetrakloreten 0.5 mg/kg

OE-6 Klorerade alifater i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Metod: GC-ECD
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras. Priset inkluderar en enkel homogenisering och någon av ALS Scandinavias standarduppslutningar. Kontakta laboratoriet för information.