Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.025 mg/kg
toluen 0.025 mg/kg
etylbensen 0.025 mg/kg
xylen 0.025 mg/kg

OE-5 BTEX i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Metod: HS-GC-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på provets sammansättning.