Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fiber 0.5 g/100g

F-NUT-7A Fiber i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 105 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: AOAC 985.29