RoHS-direktivet (2002/95/EC) från EU föreskriver att all ny elektronisk utrustning för hushållsbruk skall vara fri från bly, kvicksilver, kadmium, krom(VI) och bromerade flamskydds-medel (PBB och PBDE) fr o m den 1 juli 2006.

Gränsvärdena ligger på 1000 ppm för alla ämnen ovan utom kadmium där gränsvärdet är satt till 100 ppm. IEC jobbar nu på att definiera de slutgiltiga analysmetoderna. ALS Scandinavia är med i arbetsgruppen för bromerade flamskyddsmedel.

Ftalater ingår i RoHS sedan 2019.

Vi erbjuder ett stort urval av analyser för elektronikindustrin, däribland skräddarsydda paket för just RoHS-direktivet.

För mer information, kontakta oss.