Samtliga priser avser enstaka prover, vänligen kontakta laboratoriet om du önskar en offert för återkommande behov och/eller större antal prover. I priserna så ingår: Provpreparering (syrauppslutning eller alkalisk smälta) Matrisseparering eller uppkoncentrering av mätlösning (om nödvändigt) ICP-SFMS-screening av upprenad fraktion för utvärdering av separation samt koncentration i analysprov. Två separata mätningar mot isotopstandarder med matchande concentration. Korrektion för eventuella spektrala interferenser och massbias. Duplikatanalys för var tionde prov.

Svarstider. Vår typiska svarstid är 10 arbetsdagar i jämförelse med universitetslaboratorier vars svarstider i många fall kan vara månader. Då ALS har tillgång till olika MS-tekniker och högeffektiva introduktionssystem kan vi erbjuda analyser i svåra provmatriser och vid låga koncentrationer.

Ja, ALS Scandinavia AB kan erbjuda kraftigt reducerade analyspriser för kunder som själva har möjligheten att utföra matrisseparation och uppkoncentrering av analysprover.

Ja, samma provpreparering (och ofta även matrisseparation) kan tillämpas på flera isotopsystem.

Eftersom analyten av intresse kan separeras och uppkoncentreras ur en större provmängd (hundratals ml av vätskor och tiotals g av fasta prover) anges rapporteringsgränsen fördelaktigt i form av minimum mängd av analyt istället för halt i ursprungsprov. Minimum mängd av analyt för en högkvalitativ analys skiljer sig signifikant mellan ICP-SFMS och MC-ICP-MS.

Normalt sett nej eftersom vi inte har någon erfaren mineralog men i vissa fall kan vi erbjuda förenklade dateringar. Alternativt så kan kunden sända prov i form av separerade mineraler för analys av både radioaktiva isotopkvoter och koncentration av moder/dotterisotoper för åldersberäkning. Upp till 5-7 mineralseparationer från ett enskilt geologiskt prov kan krävas för att utföra pålitliga dateringar.

Nej, eftersom dessa elements isotoper är svåra att mäta i atmosfäriskt tryck med ICP-teknik.

I princip så kan vi erbjuda isotopanalyser av sådana element. Om analysprov däremot inte är en ren, syntetisk lösning så fordras matrisseparation före analys på instrument. I dessa fall krävs såväl utveckling och test av separationsmetoden vilket också resulterar i att priset blir högre än för våra rutinanalyser.