Resultat: 2
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Fråga: PAH
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg totalt
acenaftylen 0.01 µg totalt
acenaften 0.01 µg totalt
fluoren 0.01 µg totalt
fenantren 0.01 µg totalt
antracen 0.01 µg totalt
fluoranten 0.01 µg totalt
pyren 0.01 µg totalt
bens(a)antracen 0.01 µg totalt
krysen 0.01 µg totalt
bens(b)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(k)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(a)pyren 0.01 µg totalt
dibenso(ah)antracen 0.01 µg totalt
bens(ghi)perylen 0.01 µg totalt
indeno(123cd)pyren 0.01 µg totalt

Meny C2 PAH (glasfiberfilter)

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: glasfiberfilter
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Provtar partikelbunden fraktion.
Kontakta kundtjänst i Stockholm för information om kombinationspris för partikelbunden och gasformig PAH.


Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg totalt
acenaftylen 0.01 µg totalt
acenaften 0.01 µg totalt
fluoren 0.01 µg totalt
fenantren 0.01 µg totalt
antracen 0.01 µg totalt
fluoranten 0.01 µg totalt
pyren 0.01 µg totalt
bens(a)antracen 0.01 µg totalt
krysen 0.01 µg totalt
bens(b)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(k)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(a)pyren 0.01 µg totalt
dibenso(ah)antracen 0.01 µg totalt
bens(ghi)perylen 0.01 µg totalt
indeno(123cd)pyren 0.01 µg totalt

Meny C2 PAH (XAD2)

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: XAD-2-rör, SKC 226-30-04
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Provtar gasformig fraktion.
Kontakta kundtjänst i Stockholm för information om kombinationspris för partikelbunden och gasformig PAH.