Resultat: 1286
Analystyp: >
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.3 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.5 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.25 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.4 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.18 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.23 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.2 mg/kg torrsubstans
naftalen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
Summa 11 NV 4914-PAH 1
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H

OJ-1 sed PAH i sediment (EPA-PAH, 16 st)

Paketinfo

Pris: 2 290 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.

1 Enligt Naturvårdsverkets klassning av sediment i NV 4914 ingår fenantren, antracen, fluoranten, pyren, bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, bens(ghi)perylen och indeno(cd)pyren i "Summa 11 PAH".
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
9-fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
9,10-antrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
2-metylantrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
4H-cyklopenta(def)fenantren-4-on 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
bensantron 0.1 mg/kg torrsubstans
7,12-benso(a)antracenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
5,12-naftacenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(cd)pyrenon 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-1-Oxy Oxy-PAH i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 370 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Svarstiden är 15 arbetsdagar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.002 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a PCB (7) i jord och slam

Paketinfo

Pris: 1 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
PCB 28 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.1 µg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a sed PCB i sediment

Paketinfo

Pris: 2 510 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

OJ-2b Dioxinlika PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB7:
PCB 28 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB7, summa lowerbound
PCB7, summa upperbound
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

PCB7 (HRMS) och dioxinlika PCB i jord

Paketinfo

Pris: 5 900 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa 0.03 mg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
delta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
epsilon-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxyklor 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifluralin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans

OJ-3a Klorerade pesticider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
pentaklorbensen 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.1 µg/kg torrsubstans
aldrin 10 µg/kg torrsubstans
dieldrin 10 µg/kg torrsubstans
endrin 10 µg/kg torrsubstans
isodrin 10 µg/kg torrsubstans
telodrin 10 µg/kg torrsubstans
heptaklor 10 µg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 10 µg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 10 µg/kg torrsubstans
hexakloretan 10 µg/kg torrsubstans

OJ-3a sed Klorerade pesticider i sediment

Paketinfo

Pris: 2 710 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxisimazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
3-hydroxikarbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
6-klornikotinsyra 0.01 mg/kg torrsubstans
acetamiprid 0.01 mg/kg torrsubstans
acetoklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aklonifen 0.01 mg/kg torrsubstans
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
ametryn 0.01 mg/kg torrsubstans
amidosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
asulam 0.01 mg/kg torrsubstans
atraton 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
azakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
azinfosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin-o-demetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
benalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bifenox 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.02 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
bromofosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
buprofezin 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans
cyflufenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
cymoxanil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprodinil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desmetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
diazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
difenakum 0.01 mg/kg torrsubstans
difenokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
difenoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflubensuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflufenikan 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofention 0.01 mg/kg torrsubstans
diklormid 0.01 mg/kg torrsubstans
diklorvos 0.01 mg/kg torrsubstans
dikrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
dimefuron 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetomorf 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetylaminsulfoanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
epoxikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
etion 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
etoprofos 0.01 mg/kg torrsubstans
etoxazol 0.01 mg/kg torrsubstans
famfur 0.01 mg/kg torrsubstans
famoxadon 0.01 mg/kg torrsubstans
fenamifos 0.01 mg/kg torrsubstans
fenarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
fenhexamid 0.01 mg/kg torrsubstans
fenotiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fenoxikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropidin 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropimorf 0.01 mg/kg torrsubstans
fensulfotion 0.01 mg/kg torrsubstans
fenuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronil 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronilsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
florasulam 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop-p-butyl 0.01 mg/kg torrsubstans
fludioxonil 0.01 mg/kg torrsubstans
flufenacet 0.01 mg/kg torrsubstans
fluometuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopikolid 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopyram 0.01 mg/kg torrsubstans
flukvinkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flusilazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flutolanil 0.01 mg/kg torrsubstans
fonofos 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
forat 0.01 mg/kg torrsubstans
fosalon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosfamidon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet oxon 0.01 mg/kg torrsubstans
fostiazat 0.01 mg/kg torrsubstans
furalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxyfop-2-etoxyetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop-p-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
hexazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
hexytiazox 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
hydroxiterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
imazalil 0.01 mg/kg torrsubstans
imazametabens-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
imazamox 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazetapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid olefin 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid urea 0.01 mg/kg torrsubstans
indoxakarb 0.01 mg/kg torrsubstans
iprodion 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kadusafos 0.01 mg/kg torrsubstans
karbaryl 0.01 mg/kg torrsubstans
karbendazim 0.01 mg/kg torrsubstans
karbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
karboxin 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafop 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafoppropargyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klofentezin 0.01 mg/kg torrsubstans
klomazon 0.01 mg/kg torrsubstans
klomeprop 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
klorbromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorfenvinfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-metyldesfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloroxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorprofam 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifos 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klotianidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kresoxim-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
krimidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kumafos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinalfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinklorak 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinoxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop-p-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
lenacil 0.01 mg/kg torrsubstans
linuron 0.01 mg/kg torrsubstans
malaoxon 0.01 mg/kg torrsubstans
malation 0.01 mg/kg torrsubstans
mandipropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
mefenpyrdietyl 0.01 mg/kg torrsubstans
mekarbam 0.01 mg/kg torrsubstans
mesosulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metabenstiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamidofos 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metidation 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
metkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
metobromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metolaklor (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyloxim 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxifenozid 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metrafenon 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin-desamino 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
molinat 0.01 mg/kg torrsubstans
monokrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
monolinuron 0.01 mg/kg torrsubstans
monuron 0.01 mg/kg torrsubstans
myklobutanil 0.01 mg/kg torrsubstans
napropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
naptalam 0.01 mg/kg torrsubstans
neburon 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
norflurazon 0.01 mg/kg torrsubstans
nuarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
ometoat 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadiazon 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadixyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxamyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxyfluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
paklobutrazol 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
parationetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pencykuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pendimetalin 0.01 mg/kg torrsubstans
penkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
petoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans
pikoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
primisulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
prodiamin 0.01 mg/kg torrsubstans
profam 0.01 mg/kg torrsubstans
profenofos 0.01 mg/kg torrsubstans
prokloraz 0.01 mg/kg torrsubstans
prometon 0.01 mg/kg torrsubstans
prometryn 0.01 mg/kg torrsubstans
propaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
propakizafop 0.01 mg/kg torrsubstans
propamokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propanil 0.01 mg/kg torrsubstans
propazin 0.01 mg/kg torrsubstans
propikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxur 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
prosulfokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
pyraklostrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pyribenzoxim 0.01 mg/kg torrsubstans
pyridaben 0.01 mg/kg torrsubstans
pyrimetanil 0.01 mg/kg torrsubstans
pyriproxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
sebutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
sedaxan 0.01 mg/kg torrsubstans
setoxidim 0.01 mg/kg torrsubstans
siduron 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
simetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
spiroxamin 0.01 mg/kg torrsubstans
tebufenpyrad 0.01 mg/kg torrsubstans
tebukonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tebutiuron 0.01 mg/kg torrsubstans
teflubenzuron 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutryn 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
tiakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
tiametoxam 0.01 mg/kg torrsubstans
tiazafluron 0.01 mg/kg torrsubstans
tidiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tiobenkarb 0.01 mg/kg torrsubstans
tiofanatmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tolklofosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimefon 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimenol 0.01 mg/kg torrsubstans
triallat 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triazofos 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trietazin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxisulfuron-natrium 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumizol 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trinexapak-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tritikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tritosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
zoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3c LC-MS-MS pesticidpaket i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3d Glyfosat och AMPA i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3e Pesticider (enl. NV rapport 4915 för vatten) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3f Banvallspaket 1 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 5 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3g Banvallspaket 2 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.05 mg/kg torrsubstans
monuron 0.05 mg/kg torrsubstans
simazin 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-3h Banvallspaket 3 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-3i Pesticider i jord och hamnsediment

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin-dieldrin, summa
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
klordan 0.01 mg/kg torrsubstans
endosulfansulfat 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3j Pesticider enligt SGI handbok för handelsträdgårdar

Paketinfo

Pris: 4 700 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.8 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.8 mg/kg torrsubstans

OJ-4a Ftalater (10 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.05 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.05 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-decylftalat (DIDP) 10 mg/kg torrsubstans
di-iso-nonylftalat (DINP) 10 mg/kg torrsubstans
di-n-hexylftalat (DNHP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-4b Ftalater (13 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-5a BTEX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.001 mg/kg torrsubstans
toluen 0.001 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.001 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-5b BTEX i jord, slam och sediment med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-5a.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.08 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6a Klorerade alifater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.005 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.005 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.01 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater + bromerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 2 020 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.