Resultat: 1267
Analystyp: >
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.3 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.5 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.25 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.4 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.18 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.23 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.2 mg/kg torrsubstans
naftalen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
Summa 11 NV 4914-PAH 1
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H

OJ-1 sed PAH i sediment (EPA-PAH, 16 st)

Paketinfo

Pris: 2 290 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 15 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.

1 Enligt Naturvårdsverkets klassning av sediment i NV 4914 ingår fenantren, antracen, fluoranten, pyren, bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, bens(ghi)perylen och indeno(cd)pyren i "Summa 11 PAH".
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
9-fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
9,10-antrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
2-metylantrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
4H-cyklopenta(def)fenantren-4-on 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
bensantron 0.1 mg/kg torrsubstans
7,12-benso(a)antracenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
5,12-naftacenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(cd)pyrenon 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-1-Oxy Oxy-PAH i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 370 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Svarstiden är 15 arbetsdagar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.002 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a PCB (7) i jord och slam

Paketinfo

Pris: 1 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
PCB 28 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.1 µg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a sed PCB i sediment

Paketinfo

Pris: 2 510 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 15 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

OJ-2b Dioxinlika PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB7:
PCB 28 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB7, summa lowerbound
PCB7, summa upperbound
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

OJ-2a + OJ-2b PCB7 och dioxinlika PCB i jord

Paketinfo

Pris: 6 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa 0.03 mg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
delta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
epsilon-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxyklor 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifluralin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans

OJ-3a Klorerade pesticider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
pentaklorbensen 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.1 µg/kg torrsubstans
aldrin 10 µg/kg torrsubstans
dieldrin 10 µg/kg torrsubstans
endrin 10 µg/kg torrsubstans
isodrin 10 µg/kg torrsubstans
telodrin 10 µg/kg torrsubstans
heptaklor 10 µg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 10 µg/kg torrsubstans
hexakloretan 10 µg/kg torrsubstans

OJ-3a sed Klorerade pesticider i sediment

Paketinfo

Pris: 2 710 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 15 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxisimazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
3-hydroxikarbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
6-klornikotinsyra 0.01 mg/kg torrsubstans
acetamiprid 0.01 mg/kg torrsubstans
acetoklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aklonifen 0.01 mg/kg torrsubstans
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
ametryn 0.01 mg/kg torrsubstans
amidosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
asulam 0.01 mg/kg torrsubstans
atraton 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
azakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
azinfosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin-o-demetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
benalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bifenox 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.02 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
bromofosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
buprofezin 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans
cyflufenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
cymoxanil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprodinil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desmetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
diazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
difenakum 0.01 mg/kg torrsubstans
difenokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
difenoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflubensuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflufenikan 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofention 0.01 mg/kg torrsubstans
diklormid 0.01 mg/kg torrsubstans
diklorvos 0.01 mg/kg torrsubstans
dikrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
dimefuron 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetomorf 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetylaminsulfoanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
epoxikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
etion 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
etoprofos 0.01 mg/kg torrsubstans
etoxazol 0.01 mg/kg torrsubstans
famfur 0.01 mg/kg torrsubstans
famoxadon 0.01 mg/kg torrsubstans
fenamifos 0.01 mg/kg torrsubstans
fenarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
fenhexamid 0.01 mg/kg torrsubstans
fenotiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fenoxikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropidin 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropimorf 0.01 mg/kg torrsubstans
fensulfotion 0.01 mg/kg torrsubstans
fenuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronil 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronilsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
florasulam 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop-p-butyl 0.01 mg/kg torrsubstans
fludioxonil 0.01 mg/kg torrsubstans
flufenacet 0.01 mg/kg torrsubstans
fluometuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopikolid 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopyram 0.01 mg/kg torrsubstans
flukvinkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flusilazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flutolanil 0.01 mg/kg torrsubstans
fonofos 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
forat 0.01 mg/kg torrsubstans
fosalon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosfamidon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet oxon 0.01 mg/kg torrsubstans
fostiazat 0.01 mg/kg torrsubstans
furalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxyfop-2-etoxyetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop-p-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
hexazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
hexytiazox 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
hydroxiterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
imazalil 0.01 mg/kg torrsubstans
imazametabens-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
imazamox 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazetapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid olefin 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid urea 0.01 mg/kg torrsubstans
indoxakarb 0.01 mg/kg torrsubstans
iprodion 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kadusafos 0.01 mg/kg torrsubstans
karbaryl 0.01 mg/kg torrsubstans
karbendazim 0.01 mg/kg torrsubstans
karbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
karboxin 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafop 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafoppropargyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klofentezin 0.01 mg/kg torrsubstans
klomazon 0.01 mg/kg torrsubstans
klomeprop 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
klorbromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorfenvinfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-metyldesfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloroxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorprofam 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifos 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klotianidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kresoxim-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
krimidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kumafos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinalfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinklorak 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinoxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop-p-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
lenacil 0.01 mg/kg torrsubstans
linuron 0.01 mg/kg torrsubstans
malaoxon 0.01 mg/kg torrsubstans
malation 0.01 mg/kg torrsubstans
mandipropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
mefenpyrdietyl 0.01 mg/kg torrsubstans
mekarbam 0.01 mg/kg torrsubstans
mesosulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metabenstiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamidofos 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metidation 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
metkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
metobromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metolaklor (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyloxim 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxifenozid 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metrafenon 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin-desamino 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
molinat 0.01 mg/kg torrsubstans
monokrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
monolinuron 0.01 mg/kg torrsubstans
monuron 0.01 mg/kg torrsubstans
myklobutanil 0.01 mg/kg torrsubstans
napropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
naptalam 0.01 mg/kg torrsubstans
neburon 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
norflurazon 0.01 mg/kg torrsubstans
nuarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
ometoat 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadiazon 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadixyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxamyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxyfluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
paklobutrazol 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
parationetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pencykuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pendimetalin 0.01 mg/kg torrsubstans
penkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
petoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans
pikoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
primisulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
prodiamin 0.01 mg/kg torrsubstans
profam 0.01 mg/kg torrsubstans
profenofos 0.01 mg/kg torrsubstans
prokloraz 0.01 mg/kg torrsubstans
prometon 0.01 mg/kg torrsubstans
prometryn 0.01 mg/kg torrsubstans
propaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
propakizafop 0.01 mg/kg torrsubstans
propamokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propanil 0.01 mg/kg torrsubstans
propazin 0.01 mg/kg torrsubstans
propikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxur 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
prosulfokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
pyraklostrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pyribenzoxim 0.01 mg/kg torrsubstans
pyridaben 0.01 mg/kg torrsubstans
pyrimetanil 0.01 mg/kg torrsubstans
pyriproxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
sebutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
sedaxan 0.01 mg/kg torrsubstans
setoxidim 0.01 mg/kg torrsubstans
siduron 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
simetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
spiroxamin 0.01 mg/kg torrsubstans
tebufenpyrad 0.01 mg/kg torrsubstans
tebukonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tebutiuron 0.01 mg/kg torrsubstans
teflubenzuron 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutryn 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
tiakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
tiametoxam 0.01 mg/kg torrsubstans
tiazafluron 0.01 mg/kg torrsubstans
tidiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tiobenkarb 0.01 mg/kg torrsubstans
tiofanatmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tolklofosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimefon 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimenol 0.01 mg/kg torrsubstans
triallat 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triazofos 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trietazin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxisulfuron-natrium 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumizol 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trinexapak-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tritikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tritosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
zoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3c LC-MS-MS pesticidpaket i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3d Glyfosat och AMPA i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3e Pesticider (enl. NV rapport 4915 för vatten) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3f Banvallspaket 1 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 5 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3g Banvallspaket 2 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.05 mg/kg torrsubstans
monuron 0.05 mg/kg torrsubstans
simazin 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-3h Banvallspaket 3 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-3i Pesticider i jord och hamnsediment

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin-dieldrin, summa
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
klordan 0.01 mg/kg torrsubstans
endosulfansulfat 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3j Pesticider enligt SGI handbok för handelsträdgårdar

Paketinfo

Pris: 4 700 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.8 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.8 mg/kg torrsubstans

OJ-4a Ftalater (10 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.05 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.05 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-decylftalat (DIDP) 10 mg/kg torrsubstans
di-iso-nonylftalat (DINP) 10 mg/kg torrsubstans
di-n-hexylftalat (DNHP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-4b Ftalater (13 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-5a BTEX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.001 mg/kg torrsubstans
toluen 0.001 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.001 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-5b BTEX i jord, slam och sediment med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.08 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6a Klorerade alifater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.005 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.005 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.01 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater + bromerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 2 450 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.