Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.02 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Co, kobolt 0.01 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, koppar 0.01 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
Ni, nickel 0.07 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Zn, zink 0.09 mg/kg

T-1 Grundämnen i textilier

Paketinfo

Pris: 1 010 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Grundämnen
Metod: Analys med ICP-SFMS efter en uppslutning
Anmärkningar: Kan kompletteras med Cr(VI). Begär pris.