Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.001 vikt-%
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.001 vikt-%
dietylftalat (DEP) 0.001 vikt-%
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.001 vikt-%
di-n-propylftalat (DPP) 0.001 vikt-%
butylbensylftalat (BBP) 0.001 vikt-%
di-n-butylftalat (DBP) 0.001 vikt-%
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.001 vikt-%
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.001 vikt-%
di-iso-nonylftalat (DINP) 0.01 vikt-%
di-iso-decylftalat (DIDP) 0.01 vikt-%
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.001 vikt-%

OL-4 Ftalater i plast

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
EU:s regler om ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar finns i Reach, förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII, punkterna 51 och 52.