Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 0.04 % av torrsubstans
CaO 0.08 % av torrsubstans
Fe2O3 0.1 % av torrsubstans
K2O 0.1 % av torrsubstans
MgO 0.02 % av torrsubstans
MnO 0.003 % av torrsubstans
Na2O 0.05 % av torrsubstans
P2O5 0.01 % av torrsubstans
SiO2 0.09 % av torrsubstans
TiO2 0.002 % av torrsubstans
summa oxider
LOI
As, arsenik 0.1 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.01 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.01 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.08 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 16 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

MF-6 Grundämnen i mesa, kalk, grönlutsslam och elfilterstoft

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C varefter upplösning för As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn görs i salpetersyra i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn. För övriga ämnen smälts provet med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet