Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsenik 3 µg/l
B, bor 0.05 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Ca, kalcium 0.05 mg/l
Cd, kadmium 0.1 µg/l
Co, kobolt 0.3 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, koppar 5 µg/l
Fe, järn 0.02 mg/l
Hg, kvicksilver 1 µg/l
K, kalium 0.1 mg/l
Mg, magnesium 0.03 mg/l
Mn, mangan 2 µg/l
Mo, molybden 3 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nickel 3 µg/l
P, fosfor 50 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svavel 0.1 mg/l
Si, kisel 0.05 mg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Zn, zink 10 µg/l

E-2a Metaller i vätskor (högrena)

Paketinfo

Pris: 2 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: Kontakta laboratoriet för information.
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen gäller för högrent vatten. Rapporteringsgränsen beror bl a på syrans koncentration.
Specialanalyser kan utföras för prover med halter som är lägre än de rapporteringsgränser som anges i paketen. Kontakta laboratoriet för diskussion. Vid insändning av kemikalier skall skyddsblad skickas med proverna.
Pris för enstaka element: 1105 SEK/prov. Pris tilläggselement: 200 SEK/element