Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 µg/l
As, arsenik 0.01 µg/l
B, bor 2 µg/l
Ba, barium 0.002 µg/l
Ca, kalcium 1 µg/l
Cd, kadmium 0.001 µg/l
Co, kobolt 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, koppar 0.2 µg/l
Fe, järn 0.2 µg/l
Hg, kvicksilver 0.02 µg/l
K, kalium 2 µg/l
Mg, magnesium 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.01 µg/l
Mo, molybden 0.04 µg/l
Na, natrium 2 µg/l
Ni, nickel 0.01 µg/l
P, fosfor 0.3 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
S, svavel 2 µg/l
Si, kisel 5 µg/l
Sr, strontium 0.003 µg/l
Zn, zink 0.05 µg/l

E-2a Metaller i vätskor (högrena)

Paketinfo

Pris: 2 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 60 ml
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen gäller för högrent vatten. Rapporteringsgränsen beror bl a på syrans koncentration.
Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Tilläggselement: Be, Li, Sn, Ti, U och V. Pris för 1:a tilläggselementet: 525 kr, därefter 265 kr/element. Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Specialanalyser kan utföras för prover med halter som är lägre än de rapporteringsgränser som anges i paketen. Kontakta laboratoriet för diskussion. Vid insändning av kemikalier skall skyddsblad skickas med proverna.
Rekommenderad provmängd varierar beroende på provmatris. Vänligen kontakta oss om du önskar information om rekommenderad provmängd för din provmatris.