Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) <0.1 %
di-n-pentylftalat (DNPP) <0.1 %
dietylftalat (DEP) <0.1 %
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <0.1 %
di-n-propylftalat (DPP) <0.1 %
butylbensylftalat (BBP) <0.1 %
di-n-butylftalat (DBP) <0.1 %
di-cyklohexylftalat (DCP) <0.1 %
di-iso-butylftalat (DIBP) <0.1 %
di-iso-nonylftalat (DINP) <0.1 %
di-iso-decylftalat (DIDP) <0.1 %
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.1 %

OE-4 Ftalater i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.