Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.05 mg/kg
acenaftylen 0.05 mg/kg
acenaften 0.05 mg/kg
fluoren 0.05 mg/kg
fenantren 0.05 mg/kg
antracen 0.05 mg/kg
fluoranten 0.05 mg/kg
pyren 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
1-metylnaftalen 0.05 mg/kg
2-metylnaftalen 0.05 mg/kg
bens(e)pyren 0.05 mg/kg
bifenyl 0.05 mg/kg
o-kresol 0.1 mg/kg
m-kresol 0.1 mg/kg
p-kresol 0.1 mg/kg
dibensofuran 0.05 mg/kg
karbazol 0.05 mg/kg
dibensotiofen 0.05 mg/kg

OE-24 Kreosot i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 3 360 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: GC-MS
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.