Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 10 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 10 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 10 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 10 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans

OE-22 Dioxiner och furaner i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 7 875 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras. Priset inkluderar en enkel homogenisering och någon av ALS Scandinavias standarduppslutningar. Kontakta laboratoriet för information.
Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.