Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 1 µg/kg torrsubstans
dibutyltenn 1 µg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 1 µg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 1 µg/kg torrsubstans
monofenyltenn 1 µg/kg torrsubstans
difenyltenn 1 µg/kg torrsubstans
trifenyltenn 1 µg/kg torrsubstans
monooktyltenn 1 µg/kg torrsubstans
dioktyltenn 1 µg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 1 µg/kg torrsubstans

OE-19 Tennorganiska föreningar i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: GC-AED
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.