Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.5 mg/kg
acenaftylen 0.5 mg/kg
acenaften 0.5 mg/kg
fluoren 0.5 mg/kg
fenantren 0.5 mg/kg
antracen 0.5 mg/kg
fluoranten 0.5 mg/kg
pyren 0.5 mg/kg
krysen 0.5 mg/kg
bens(a)antracen 0.5 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.5 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.5 mg/kg
bens(a)pyren 0.5 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.5 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.5 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.5 mg/kg

OE-1 PAH i materialprover (Plast, Gummi, Elektronik)

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 4 g
Metod: GC-MS