A-4g Partikelbestämning, kvalitativ i vatten (identifiering av olika partikeltyper)

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Partiklar/asbest/fibrer/mögel
Provmängd: 250 ml
Metod: SEM-EDS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Läs mer om asbest på asbest.se.
Analysen är kvalitativ och används för att identifiera vilka partikeltyper som förekommer i damm eller ett material. Partiklarna delas in i grupper beroende på deras sammansättning. Den kan användas för att leta efter särskilda partiklar eller för att hjälpa till identifiera varifrån dammet kommer.