Absorbans 420nm 5 cm kyvett

Parameter: Rapporteringsgräns:
Absorbans 420 nm

Paketinfo

Pris: 195 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Ackreditering: Ja