OJ-3b Pesticider i jord, slam och sediment, screeninganalys

Parameter: Rapporteringsgräns:
För analysomfattning, se OJ-3b monitoringpaket

Paketinfo

Pris: 4 095 SEK / prov
Snabbast svarstid: 6 veckor
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Endast parametrar som påträffats rapporteras.