M-1c Grundämnen i jord, slam och sediment (16 st)

Parameter: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.2 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 10 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 715 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-SFMS, lakas i 7M HNO3 för slam/sediment alternativt HNO3/H2O2 för jord.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover där resultat önskas inom ett dygn görs provuttag direkt ur materialet utan föregående torkning och siktning. För icke homogena prover rekommenderas torkning och siktning för ett representativt provuttag. Resultat kan då erhållas inom två dygn.
Pris för enstaka element: 505kr. Pris för tilläggselement: 190 kr/element. För tillgängliga element inom ackreditering samt LOQ, se Tilläggspaket - metaller.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.