IRM-Sr(II) Strontium (Sr) isotoper

Parameter: Rapporteringsgräns:
Sr-86 (strontium-86)
Sr-87 (strontium-87)

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Provtyp: Isotopanalyser
Analystyp: Isotoper
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Kvoterna rapporteras tillsammans med aktuell standardavvikelse (absolut och relativ).
Läs mer om isotopanalyser på vår isotopsida.
För detaljerad information om analyspaketet, klicka här.