ABS-1-Tilläggselement

Parameter: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Fe, järn 2 µg/l
Hg, kvicksilver 0.04 µg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
P, fosfor 5 µg/l
Zn, zink 1 µg/l
Sn, tenn 0.25 µg/l
Si, kisel 200 µg/l
Ca, kalcium 1000 µg/l
Mg, magnesium 450 µg/l
K, kalium 2500 µg/l
Na, natrium 600 µg/l
Sr, strontium 50 µg/l
S, svavel 800 µg/l
B, bor 100 µg/l
Li, litium 50 µg/l

Paketinfo

Pris: 125 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.11 (SS-EN14385:2004). ICP-SFMS.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Enstaka element: 495 kr/prov.