A-3h Mikrobiell skadekontroll på materialprov

Parameter: Rapporteringsgräns:
Frekvens, art och aktivitet

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Partiklar/asbest/fibrer/mögel
Provmängd: 3 materialbitar, minst 10 cm^2, max 25 cm^2
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Direktmikroskopering + bioluminicens
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Anmärkningar: Berör inte provet.