Bygg-OJ-21c alifater, aromater, BTEX enligt SPIMFAB i byggnadsmaterial

Parameter: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg
alifater >C8-C10 10 mg/kg
alifater >C10-C12 20 mg/kg
alifater >C12-C16 20 mg/kg
alifater >C5-C16 30 mg/kg
alifater >C16-C35 20 mg/kg
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg
aromater >C10-C16 1 mg/kg
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg
aromater >C16-C35 1 mg/kg
bensen 0.01 mg/kg
toluen 0.05 mg/kg
etylbensen 0.05 mg/kg
summa xylener 0.05 mg/kg
summa TEX 0.1 mg/kg

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.