MG-2/M-5 Tillägg: pH

Parameter: Rapporteringsgräns:
pH 3-13 pH enh

Paketinfo

Pris: 200 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: Ingår endast i kriterierna för stabilt icke-reaktivt farligt avfall som kan tas emot vid deponier för icke-farligt avfall.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet