Svepelektronmikroskopi vid ALS Scandinavia AB

ALS erbjuder analys med elektronmikroskop S3400N och SU3500. Dessa instrument är utrustade med:

  • SE-detektor för högvakuum
     
  • SE-detektor för lågvakuum (används för prover som är känsliga för vakuum, t ex biologiska prover som sporer och trä, vars celler deformeras i vakuum)
     
  • BSE-detektor används för att enkelt kunna skilja partiklar som innehåller huvudsakligen tunga element från partiklar med övervägande lätta element.
     
  • EDX-detektor: Silicon Drift Detektor (SDD Apollo och Octane) i kombination med EDAX Genesis och EDAX Team