Vi utökar våra luftanalyser och kan nu erbjuda analys av ytterligare 68 skadliga organiska föreningar i luft där hygieniska gränsvärden finns angivna i AFS 2018:1 för de flesta ämnena. Ämnena provtas med adsorbentrör och pumpad provtagning.

Vilken typ av adsorbentrör som ska användas beror på vilken/vilka föreningar som ska analyseras. Samtliga adsorbentrör kan beställas från oss. Vi hyr även ut luftpumpar med inställningar som anpassas beroende på vilken analys som ska utföras (t.ex. flöde).

Ämnena presenteras som enskilda parametrar och det går bra att beställa ett eller flera ämnen från listan:

Kontakta oss gärna för pris, frågor eller om du vill beställa analys:

E-post: info.ta@alsglobal.com
Telefon: 08-527 752 00