Beställa analys

Analyser kan beställas på flera sätt. 

Vilken information ska finnas med på orderblanketten i papper?

En ifylld orderblankett ska alltid bifogas proverna. Du kan antingen lägga din beställning direkt i onlinelösning, ladda ner din orderblankett här eller söka fram dina analyser på hemsidan och generera en orderblankett under "mina valda analyser". 

Se instruktionsfilm om hur du fyller i en nedladdad orderblankett.

Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt. För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader 7.0. Blanketterna kan skrivas ut och fyllas i för hand. 

OBS! För prover till ALS Luleå och Danderyd: Skicka alltid en papperskopia av orderblanketten tillsammans med proverna!


 

ALS Danderyd och ALS Luleå:
 

  • Miljöanalyser:

  • ​​​Vatten (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar)
  • Fasta prover (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar) - Prover skickas till ALS Luleå eller ALS Danderyd. 
  • Laktester (Laktester och tillhörande analyser) - Skickas till ALS Luleå.
  • Passiv provtagning (PS Metal & PS Organic) - PS Metal skickas till ALS Luleå. PS Organic skickas till ALS Danderyd.

 

  • Bygganalyser, luft- och arbetsmiljöanalyser:

  • Luft- och filterprover (Ex. Hg och organiska lösningsmedel i inomhusluft och damm) Skickas till ALS Danderyd.
  • Byggnadsmaterial och damm (inom-och utomhusmiljö) För analys av asbest, partiklar, kvarts, mögel och hussvamp i byggnadsmaterial och damm. Skickas till ALS Danderyd.
  • Betongprover - Skickas till ALS Danderyd.

 

  • Humanbiologiska prover, livsmedel, läkemedel, kemikalier:

 

 

 

ALS Sollentuna (Mikrolab)

 

 

 

 

 

ALS Geolab