Beställa analys

Analyser kan beställas på flera sätt. 

Vilken information ska finnas med på orderblanketten i papper?

En ifylld orderblankett ska alltid bifogas proverna. Du kan antingen lägga din beställning direkt i onlinelösning, ladda ner din orderblankett här eller söka fram dina analyser på hemsidan och generea en orderblankett under mina valda analyser. 

Se instruktionsfilm om hur du fyller i en nedladdad orderblankett.

Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt. För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader 7.0. Blanketterna kan skrivas ut och fyllas i för hand. 

OBS! För prover till ALS Luleå och Danderyd: Skicka alltid en papperskopia av orderblanketten tillsammans med proven!


Miljö

Vatten (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar)

Fasta prover (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar) - Prover skickas till ALS Luleå eller ALS Danderyd. 

Laktester (Laktester och tillhörande analyser) - Skickas till ALS Luleå.

Passiv provtagning (PS Metal & PS Organic) - PS Metal skickas till ALS Luleå. PS Organic skickas till ALS Danderyd.

 

ALS Sollentuna (Mikrolab)

Läkemedel

Medicintekniska produkter

Livsmedel

Livsmedelsanalys, hållbarhet

Vattenanalys, enskilt dricksvatten

Vattenanalys enligt SLVFS 2001:30

Vattenanalys, bassängbadvatten

Vattenanalys, övrigt

 

Övriga provtyper

Humanbiologiska prover (Ex. blod, serum, plasma och urin.) - Skickas till ALS Luleå.

Metaller i läkemedel (ALS Luleå)

Livsmedel - Skickas till ALS Danderyd.

Luft- och filterprover (Ex. Hg och organiska lösningsmedel i inomhusluft och damm) Skickas till ALS Danderyd.

Byggnadsmaterial och damm (inom-och utomhusmiljö)
För analys av asbest, partiklar, kvarts, mögel och hussvamp i byggnadsmaterial och damm. Skickas till ALS Danderyd.

Betongprover - Skickas till ALS Danderyd.

Kemikalier (metaller) - Skickas till ALS Luleå.

Mikrobiologiska prover - Vatten - Skickas till ALS Danderyd.

Mikrobiologiska prover - Övrigt (Livsmedel) - Skickas till ALS Danderyd.

 

Abslösningar och rökgasprovtagare

Rökgasanalyser

Blankett för beställning av rökgasprovtagare Rökgasprovtagare. Ifylld orderblankett skickas till: info.ta@alsglobal.com