Analyser kan beställas i första hand via vår kundportal ALS Solutions

Rätt information hjälper oss att klara svarstider

OBS! Lägg alltid ner en utskrift av beställningen tillsammans med proverna!

Står du ute i fält och saknar du möjlighet att skriva ut en orderblankett, skriv en lapp med följande och lägg i lådan så vi kan para ihop din proverna med din beställning.

 • Beställare
 • Kontaktperson
 • Kontaktuppgifter
 • Företag
 • Projekt
 • Provtyp
 • Antal prov

Den vanligast orsaken till att era analyssvar blir försenade är att beställning saknas.

Vilken information ska finnas med på orderblanketten?

Se instruktionsfilm om hur du fyller i en nedladdad orderblankett.

Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt. För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader 7.0. Blanketterna kan skrivas ut och fyllas i för hand.

ALS Danderyd och ALS Luleå

Miljöanalyser:

 • ​​​Vatten (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar)
 • Fasta prover (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar) - Prover skickas till ALS Luleå eller ALS Danderyd. 
 • Laktester (Laktester och tillhörande analyser) - Skickas till ALS Luleå.
 • Passiv provtagning (PS Metal & PS Organic) - PS Metal skickas till ALS Luleå. PS Organic skickas till ALS Danderyd.
 • Växt- och anläggningsjordar Prover skickas till ALS i Danderyd.

Bygganalyser, luft- och arbetsmiljöanalyser:

 • Luft- och filterprover (Ex. Hg och organiska lösningsmedel i inomhusluft och damm) Skickas till ALS Danderyd.
 • Byggnadsmaterial och damm (inom-och utomhusmiljö) För analys av asbest, partiklar, kvarts, mögel och hussvamp i byggnadsmaterial och damm. Skickas till ALS Danderyd.
 • Betongprover - Skickas till ALS Danderyd.

Humanbiologiska prover, livsmedel, läkemedel, kemikalier:

Mikrobiologiska prover (ALS Danderyd):

Abslösningar och rökgasprovtagare:

ALS Geolab