Orderblanketter

Här hittar du orderblanketter till din beställning. Blanketterna kan skrivas ut och fyllas i för hand.

Vilken information ska finnas med på orderblanketten? Klicka här för att se vår instruktionsfilm

Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt. För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader 7.0.

OBS! Skicka alltid en papperskopia av orderblanketten tillsammans med proven!


Miljö

Vatten (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar)

Fasta prover (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar)
Prover skickas till något av våra laboratorier i Luleå eller Stockholm. 

Laktester
För beställning av laktester och tillhörande analyser. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Passiv provtagning (PS Metal & PS Organic)
PS Metal skickas till ALS Luleå. PS Organic skickas till ALS Stockholm.

Instruktionsfilm: Vägledning för hur du fyller i ALS nya orderblanketter.


Övriga

Humanbiologiska prover
För analys av exempelvis blod, serum, plasma och urin. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Livsmedel
För analys av livsmedelsprover. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Luft (inomhus och utomhus)
För analys av luft- och filterprover. Analys av bl.a. Hg och organiska lösningsmedel. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Byggnadsmaterial och damm (inomhusmiljö och utomhusmiljö)
För analys av asbest, partiklar, kvarts, mögel och hussvamp i byggnadsmaterial och damm. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Betongprover
För analys av betongprover . Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Läkemedel (engelska)
För analys av metaller i läkemedel. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Mikrobiologiska prover - Vatten
För analys av vatten. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Mikrobiologiska prover - Övrigt
För analys av exempelvis livsmedel. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Rökgasanalyser
För analys av abslösningar.

Rökgasprovtagare

För beställning av rökgasprovtagare. Ifylld orderblankett skickas till: info.ta@alsglobal.com