Orderblanketter

Här hittar du orderblanketter till din beställning. Blanketterna kan skrivas ut och fyllas i för hand. På orderblanketten bör även annan väsentlig information anges, t.ex. "filtreras innan surgöring", "förmodligen höga halter kvicksilver" etc. Om det insända provet är ett samlingsprov, t ex av jord från olika provtagningspunkter, bör även detta framgå. Om offert finns, ange offertnummer för att undvika felaktig fakturering. Märk proverna med märketiketter eller vattenfast penna.

Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt. För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader 7.0.

Obs! Skicka alltid en papperskopia av orderblanketten tillsammans med proven!


Grundämnen/Organiska ämnen/Fysikalisk-kemiska parametrar
Skickas till något av våra laboratorier i Luleå eller Stockholm.

ALS Quick 07.00/12.00 Jord/ALS Quick SameDay Jord
ALS Quick: analys av grundämnen/organiska ämnen i jord eller med analyssvar nästa dag.
Läs om villkoren för ALS Quick.

Filterprover
För analys av filter och fibrer. Skickas till vårt laboratorier i Stockholm eller Luleå.

Humanprover
För analys av blod, serum och urin. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.
OBS! Använd dessutom blanketten Patientdata humanprover, om resultat från två eller flera patienter önskas på samma rapport.

Laktester
För beställning av laktester och tillhörande analyser. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Livsmedel
För analys av livsmedelsprover. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Luft
För analys av bl.a. Hg och organiska lösningsmedel i inomhusluft. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Betongprover
För analys av betongprover . Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Materialprover
För analys av asbest, partiklar och kvarts i material. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Metals in pharmaceuticals
För analys av metaller i läkemedel. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Mikrobiologiska prover - Vatten
För analys av vatten. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Mikrobiologiska prover - Övrigt
För analys av exempelvis livsmedel. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Passiv provtagning PS Organic
Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Passiv provtagning PS Metal
Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Rökgasanalyser
För beställning av analyser av abslösningar.

Rökgasprovtagare

För beställning av rökgasprovtagare. Ifylld orderblankett skickas till: info.ta@alsglobal.com