Orderblanketter

Här hittar du orderblanketter till din beställning. Blanketterna kan skrivas ut och fyllas i för hand.

Vilken information ska finnas med på orderblanketten? Klicka här för att se vår instruktionsfilm

Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt. För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader 7.0.

OBS! Skicka alltid en papperskopia av orderblanketten tillsammans med proven!


Miljö

Vatten (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar) (ny)

Fasta prover (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar) (ny)
Prover skickas till något av våra laboratorier i Luleå eller Stockholm. 

Laktester
För beställning av laktester och tillhörande analyser. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Passiv provtagning (PS Metal & PS Organic) (ny)
PS Metal skickas till ALS Luleå. PS Organic skickas till ALS Stockholm.

Instruktionsfilm: Vägledning för hur du fyller i ALS nya orderblanketter.


Övriga

Filterprover
För analys av filter och fibrer. Skickas till vårt laboratorier i Stockholm eller Luleå.

Humanbiologiska prover (ny)
För analys av exempelvis blod, serum, plasma och urin. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Livsmedel (ny)
För analys av livsmedelsprover. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Luft
För analys av bl.a. Hg och organiska lösningsmedel i inomhusluft. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Betongprover
För analys av betongprover . Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Materialprover
För analys av asbest, partiklar och kvarts i material. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Metals in pharmaceuticals
För analys av metaller i läkemedel. Skickas till vårt laboratorium i Luleå.

Mikrobiologiska prover - Vatten
För analys av vatten. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Mikrobiologiska prover - Övrigt
För analys av exempelvis livsmedel. Skickas till vårt laboratorium i Stockholm.

Rökgasanalyser

För beställning av analyser av abslösningar.

Rökgasprovtagare

För beställning av rökgasprovtagare. Ifylld orderblankett skickas till: info.ta@alsglobal.com