Kvantitativa bestämningar av metaller och andra spårämnen i biologiska medier är viktiga inom medicin, nutrition, yrkesmedicin och andra relaterade områden.

 

Betydande framsteg har gjorts under de senaste åren när det gäller tekniker för dessa bestämningar:

  • Många spårämnen kan nu bestämmas ned till referensnivåer, dvs koncentrationer som inte är förhöjda i yrkes-eller miljöexponering.
  • Multielementanalys är möjlig, vilket innebär att mycket analytisk information kan erhållas från små provmängder, på kort tid och till relativt låg kostnad.
  • Isotopiska sammansättningar kan mätas med hög precision; t.ex. kan man iaktta de naturliga variationerna av järnisotoper i blodet.

Metoder för analys av blod, serum, plasma, urin och andra humanprover med ICP-SFMS har utvecklats av ALS Scandinavias laboratorium i Luleå.