ALS strävar efter att ge tydlig och fördjupad information om våra analystjänster. Detta gör vi bland annat genom våra informativa informationsblad. 

Det senaste tillskottet till våra informationsblad är en provtagningsguide för PFAS för att minimera risken för kontaminering. PFAS finns i vitt skilda material och produkter och därför är det viktigt att ha en genomtänkt plan vid miljöprovtagning av PFAS. Informationsbladet ger en överblick över vad man ska tänka på vad gäller provtagningsutrustning, kontorsmaterial och kläder.


I ett annat nytt informationblad presenterar vi vilka provtagningskärl som finns för provtagning av klorerade alifater och andra flyktiga ämnen i jord. Metanolvial och ClosedCap (fd RedCap) är bra kärl för att minimera avdunstningen till luften och därmed kvalitetssäkra sitt analysresultat.
 

Kontakta gärna ALS kundtjänst om du vill veta mer.