Vi erbjuder utrustning för provtagning med porgasspjut (spett) för uthyrning. Porgasspjutet slås ned i marken och en pump kopplas till spjutet. Porluften sugs upp via spjutet genom ett adsorbentrör som fångar upp flyktiga ämnen. Adsorbentröret analyseras sedan på laboratoriet.

Porgasprovtagning kan användas för att påvisa och lokalisera föroreningskällor i mark, för att bedöma omfattningen på spridningen av flyktiga ämnen till byggnader samt för att göra uppföljande mätningar efter sanering. En fördel med pumpad provtagning av porgas med porgasspjut är att provtagningstiden är relativt kort. Förutom porgasspjutet ingår även utrustning för att slå ned och dra upp spjutet.

Följande analyser erbjuder vi för provtagning med porgasspjut:

  • VOC
  • BTEX
  • MTBE
  • PAH
  • Klorerade lösningsmedel med nedbrytningsprodukter
  • Kvicksilverånga
     

Naturligtvis kan du även hyra luftpumpar med utrustning som passar porgasspjutet av oss. Adsorptionsrör för avsedd analys kan beställas. Vi anpassar kalibreringen av pumpen samt tillbehör efter analysen som ska utföras.  

Om du har frågor eller önskar boka porgasspjut och/eller luftpumpar är du välkommen att kontakta oss:

Bokning:
E-mail: filter.ta@alsglobal.com

Frågor:
E-mail: info.ta@alsglobal.com
Telefon: 08-527 752 00

Läs mer om provtagning med porgasspjut här.
Priser för hyra av porgasspjut hittar du här.
Formulär för bokning av luftpump samt tillbehör finns här.

 


Passiv provtagning av porgas med WMS-provtagare

Porgasspjutet används tillsammans med aktiv (pumpad) provtagare. För passiv provtagning av porgas erbjuder vi WMS-provtagaren. Fördelen med passiv provtagning är att provtagningstiden är längre än för aktiv provtagning, vilket ger ett medelvärde över hela den tiden. WMS-provtagaren är liten och kan placeras i små borrhål. 

Läs mer om WMS-provtagaren och våra analyser här.