Vi har nu utökat vårt utbud för vår tjänst ALS Quick. Vi kan nu även erbjuda analys av kreosotföreningar i matriserna jord, tegel och betong, PCB i fogmassa samt oljeindex i jord och vatten som ALS Quick.  

Tjänsten ALS Quick innebär mycket korta svarstider, för de flesta analyserna kan vi lämna analyssvar redan kl. 07:00 dagen efter provets ankomst till laboratoriet. Vi erbjuder tjänsten ALS Quick för utvalda analyser i jord, vatten och byggnadsmaterial. Våra analyser för ALS Quick omfattar bl.a. alifater, aromater, PAH, PCB 7 och metaller. Nu har vi alltså även möjlighet att erbjuda kreosotföreningar och oljeindex som ALS Quick.

För byggnadsmaterial har vi även förkortat svarstiden så att vi nu kan erbjuda Quick 07:00 för flera analyser.

Analyser för ALS Quick måste alltid förbokas via logistik.ta@alsglobal.com eller telefon 08-527 752 30.

Information om hur du beställer ALS Quick samt vilka analyser vi kan erbjuda hittar du här:


Kontakta oss gärna!

Offertförfrågan - E-post: sales.lu@alsglobal.com

Bokning av ALS Quick - E-post: logistik.ta@alsglobal.com - Telefon: 08-527 752 30

Övriga frågor - E-post: info.ta@alsglobal.com