Som ett led i vår miljösatsning inför vi nu elektronisk fakturahantering. Från och med 2 februari 2013 kommer vi att erbjuda alla våra kunder pdf-fakturor istället för de traditionella pappersfakturorna. Fr.o.m. 1 augusti kommer vi att lägga på en avgift på 50 kr för de som vill fortsätta med pappersfakturor.

 

Är du som kund intresserad av att få fakturan skickad som pdf ber vi dig kontakta oss.