Vi har utökat utbudet för våra expresstjänster ALS Quick och SameDay. Vi kan nu även erbjuda analys av klorerade alifater i matriserna jord och vatten. Analyserna kan även utföras med låg rapporteringsgräns.    

Analyspaketen för klorerade alifater i jord: OJ-6a och OJ-6b (låg rapporteringsgräns) 
Analyspaket klorerade alifater i vatten: OV-6a och OV-6b (låg rapporteringsgräns) 

Tjänsten ALS Quick & SameDay innebär mycket korta svarstider, för de flesta analyserna kan vi lämna analyssvar redan kl. 07:00 dagen efter provets ankomst till laboratoriet alternativt svar samma dag om provet kommer in senast kl. 09:00. 

Vi erbjuder tjänsten ALS Quick & SameDay för utvalda analyser i jord, vatten och byggnadsmaterial. Analyserna omfattar bl.a. alifater, aromater, PAH, PCB 7, kreosotföreningar, oljeindex och metaller. Nu har vi alltså även möjlighet att erbjuda klorerade alifater. 

Analyser för ALS Quick och SameDay måste alltid förbokas via logistik.ta@alsglobal.com eller telefon 08-527 752 30.

Information om hur du beställer ALS Quick och SameDay samt vilka analyser vi kan erbjuda hittar du här:


Kontakta oss gärna!

Offertförfrågan - E-post: sales.lu@alsglobal.com

Bokning av ALS Quick - E-post: logistik.ta@alsglobal.com - Telefon: 08-527 752 30

Övriga frågor - E-post: info.ta@alsglobal.com