Cesium-137 från Tjernobylolyckan 1986 kan finnas i både torv- och trädbränsle. I vissa torvmyrar har naturligt uran, torium och kalium anrikats. Radionukliderna kommer i dessa fall ursprungligen från berggrunden via urlakning till grundvattnet. Vid förbränning av bränslet koncentreras dessa radioaktiva ämnen i askan.

 

För att begränsa stråldoserna till allmänheten och för att begränsa den geografiska spridningen av radioaktivitet har nya föreskrifter och gränsvärden antagits. Från den 1 september 2012 gäller Strålsäkerhetsmyndighetens SSMFS 2012:3 om kontaminerad aska. Det innebär att nu även hantering av torvaska som är kontaminerad med cesium-137 eller naturligt förekommande radionuklider är reglerad. Tidigare har reglerna endast omfattat hantering av trädbränsleaska.

ALS utför mätning på aska med gammaspektrometer för isotoperna Cs-137, Ra-226, K-40 och med ICP-MS för Th-232 och U-238.