Den aktuella köttskandalen som pågår i både Sverige och runt om i Europa visar ett utbrett problem med produkter som innehåller andra köttråvaror än de som är deklararerade på förpackningen. Vi erbjuder analys av både rått kött och processade kötträtter. Analys kan antingen göras med PCR som är en DNA-baserad teknik vilken fungerar både för rått kött och processade livsmedel eller med ELISA, en immunobaserad teknik där protein från hästkött mäts. ELISA-tekniken är endast lämpad för oprocessade livsmedel eftersom proteinet kan förstöras vid upphettning.

Artbestämning häst, PCR
Metod: Realtids-PCR, metoden är kvalitativ och har en detektiongräns på 5 DNA-kopior vilket motsvarar ungefär 2 ppm beroende på hur livsmedel har processats. Pris för analysen 2600 kr/prov. Normal svarstid: 8 arbetsdagar, expressanalys: 4 arbetsdagar, expresspåslag +75%.

Artbestämning häst, ELISA
Metod: ELISA, metoden är kvalitativ och har en detektionsgräns på 1%. Pris: 1300 kr/prov. Normal svarstid: 8 arbetsdagar, expressanalys: 4 arbetsdagar, expresspåslag +100%.

För mer information, kontakta info.ta@alsglobal.com.