Resultat: 3
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Fråga: E-
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan (kloroform)
tetraklormetan (koltetraklorid)
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m/p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
dimetylketon (aceton)
MTBE (metyl-tert-butyleter)
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen
diklormetan

Meny E-1a VOC i porgas

Paketinfo

Pris: 2 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: WMS-Provtagningskit för passiv provtagning, VOC i porgas
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Passiv provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan (kloroform)
tetraklormetan (koltetraklorid)
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m/p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
dimetylketon (aceton)
MTBE (metyl-tert-butyleter)
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen
diklormetan

Meny E-1b VOC i porgas, förorenade våta jordar

Paketinfo

Pris: 3 020 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: WMS-Provtagningskit för passiv provtagning, VOC i porgas, förorenade våta jordar
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Passiv provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan (kloroform)
tetraklormetan (koltetraklorid)
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m/p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
dimetylketon (aceton)
MTBE (metyl-tert-butyleter)
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen
diklormetan

Meny E-2 VOC i inomhusluft

Paketinfo

Pris: 3 020 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: WMS-Provtagningskit för passiv provtagning, VOC i inomhusluft
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Passiv provtagning.