Resultat: 4
Fråga: arsenikspeciering
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As(III) 2 µg/l
As(V) 8 µg/l
monometylarsonat MMA(V) 4 µg/l
dimetylarsinat DMA(V) 2 µg/l

Arsenikspeciering för urin

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Humanbiologi > Urin
Analystyp: Grundämnen
Metod: IC-HG-ICP-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oorganisk arsenik (iAs) 0.01 mg/kg
monometylarsonat MMA(V) 0.02 mg/kg
dimetylarsinat DMA(V) 0.01 mg/kg

OB-19d Arsenikspeciering i livsmedel och biota

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Speciering
Provmängd: 0.5-1 g
Metod: HPLC-ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Proven ska helst skickas i obruten förpackning och hållas kallt och mörkt.
2625 SEK för första provet, för flera prov var god kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As(III) 0.01 mg/kg torrsubstans
As(V) 0.01 mg/kg torrsubstans
monometylarsonat MMA(V) 0.02 mg/kg torrsubstans
dimetylarsinat DMA(V) 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-19d Arsenikspeciering i jord, slam, sediment, avfall

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Speciering
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: HPLC-ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Prover bör förvaras i helt fyllda burkar och förvaras kallt och mörkt.
Anmärkningar: Utöver fasta miljöprover ingår även avfall och biologiskt material.
2625 SEK för första provet, för flera prov var god kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As(III) 0.1 µg/l
As(V) 0.1 µg/l
monometylarsonat MMA(V) 0.2 µg/l
dimetylarsinat DMA(V) 0.1 µg/l

OV-19d Arsenikspeciering i vatten

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Speciering
Provmängd: min. 1 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Metod: HPLC-ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och förvaras mörkt samt skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen blir högre vid höga salthalter.
2625 SEK för första provet, för flera prov var god kontakta laboratoriet.