OV-9a Fenoxisyror och andra herbicider i vatten

Parameter: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.05 µg/l
2,4,5-TP (fenoprop) 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DB 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
4-CPP 0.05 µg/l
acifluorfen 0.05 µg/l
aminopyralid 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
bromoxynil 0.05 µg/l
dikamba 0.05 µg/l
diklofop 0.05 µg/l
dinoseb 0.05 µg/l
DNOC 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
ioxinil 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPB 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
pikloram 0.05 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.05 µg/l
triklopyr 0.05 µg/l
triklosan 0.05 µg/l

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun vial (EPA-vial)
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.