A-4h Partikelbestämning, mikroplast, kvalitativ i vatten (identifiering av olika partikeltyper, förekomst av mikroplast)

Paketinfo

Pris: Begär pris!
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Partiklar/asbest/fibrer/mögel
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analysen är kvalitativ och används för att identifiera vilka partikeltyper som förekommer i provet.