PS Organic fältblank inkl. analys för PRC

Parameter: Rapporteringsgräns:

Paketinfo

Pris: 1 000 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: PRC: performance reference compounds; ämnen som har tillsatts membranet för att ge möjlighet att kompensera för variationer i t.ex. temperatur. Analys av PRC i en fältblank ger ett bättre startvärde för PRC-halt och därmed en bättre beräkning av koncentration.
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220), Maria Bigner (08-5277 5208) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).