PSP-2 Perfluorerade ämnen med passiv provtagning

Parameter: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra
PFPeA perfluorpentansyra
PFHxA perfluorhexansyra
PFHpA perfluorheptansyra
PFOA perfluoroktansyra
PFNA perfluornonansyra
PFDA perfluordekansyra
PFBS perfluorbutansulfonsyra
PFHxS perfluorhexansulfonsyra
PFOS perfluoroktansulfonsyra
6:2 FTS fluortelomersulfonat

Paketinfo

Pris: Begär pris
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: POCIS (PS Polar)
Metod: LC-MS-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata saknas (resultat rapporteras som totalhalt i membran).