PSO-2a PCB7 med passiv provtagning

Parameter: Rapporteringsgräns:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
summa PCB 7

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-ECD
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).