Radon, korttidsmätning

Parameter: Rapporteringsgräns:
radon

Paketinfo

Pris: 590 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Radon
Provkärl: mätpaket för korttidsmätning
Anmärkningar: Priset omfattar provtagare + analys.