A-5c Kvarts, tridymit och kristobalit på filterprov

Parameter: Rapporteringsgräns:

Paketinfo

Pris: 2 940 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Partiklar/asbest/fibrer/mögel
Metod: XRD
Anmärkningar: Minsta provtagningsvolym 100 liter.